Mittauspalvelut, materiaalitutkimukset ja ilmanäytteenotto

Haitalliset aineet ovat usein näkymättömiä ja hajuttomia. Ilman pitoisuusmittaukset, materiaalinäyte- ja analyysitoiminnot ovat palveluprosessimme arkea. Näin ollen pystymme reagoimaan asiakkaidemme tarpeisiin lyhyilläkin varoitusajoilla, tarvittaessa myös virka-aikojen ulkopuolella.

Palvelemme asiakkaitamme myös MARA, hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuustutkimuksissa.

Näyteanalyyseissa käytämme yhteistyökumppaneina ainoastaan akreditoituja tutkimuslaboratorioita. Erikoislaitteistomme takaavat tulosten luotettavuuden.

Työpaikkojen radon mittaukset

Sisäilman radonia ei voi mitenkään aistia, joten sen pitoisuus voidaan selvittää ainoastaan mittaamalla. Ramo Pro Oy on Suomen säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymä virallinen työpaikkojen radon mittausten palveluntarjoaja. Ramo Pro Oy käyttää Säteilyturvakeskuksen hyväksymiä menetelmiä ja laitteita toiminnassaan.

Työmaa Kuva 1

Työmaa Kuva 2
Työmaa Kuva 2

– Ilmamittaus- ja materiaalinäytteenottopalvelut
– Radon mittaukset
– PAH (Kivihiikipiki-, kreosootti-), PCB- ja lyijytutkimukset

Työmaa Kuva 2