Asbestikartoitus ja muiden haitallisten aineiden kartoitus

Asbestin käyttö kiellettiin Suomessa lopullisesti 1994. Siten asbestimateriaaleihin törmätään lähes poikkeuksetta korjausrakentamisen tai putkiremontin hankesuunnittelussa. Aineen vaarallisuuden vuoksi asbestia sisältävien rakennusten purku- ja saneeraustyöt ovat luvanvaraista toimintaa.

Haitallisten rakennusmateriaalien paikallistaminen on tärkeä työvaihe kustannus- ja rakennussuunnitelmaa valmisteltaessa. Raporttimme toimivat suoraan sekä urakkatarjousten pohjana että osana kiinteistön työturvallisuusasiakirjoja.

Alan erikoisasiantuntijana Ramo Pro Oy tarjoaa asbestin ja muiden terveydelle haitallisten aineiden lainsäädännön edellyttämää kartoitusta rakennuskohteiden asiakirjojen ja kiinteistöjen tutkimuskäyntien perusteella. Tutkimukseen sijoittaminen säästää projektin toteutumiskuluja.

Ramo Pro käyttää yhteistyökumppaneinaan alan tunnetuimpia ja Finas-akreditoituja tutkimuslaboratorioita materiaalinäytteidensä tutkimiseen.

Työmaa Kuva 1

Työmaa Kuva 1
Työmaa Kuva 2

– Asiantuntevat kohdekäynnit
– Yksityiskohtaiset asiakirja-analyysit
– Kokemukseen perustuvat toimenpide-ehdotukset
– Laadukkaat yhteistyökumppanit
– Tutkimusraportit ja lausunnot sähköisessä muodossa

Työmaa Kuva 2